Lierskolene er med i et pilotprosjekt om nettvett: – Det er viktig å begynne tidlig

Barnevaktens Frode Rensel holder et engasjerende foredrag for foreldre på Egge skole.

Barnevaktens Frode Rensel holder et engasjerende foredrag for foreldre på Egge skole. Foto:

– Dette er et stort tema. Det handler om alt fra personvern og vennskap på nett, til underholdning og utenforskap.

DEL

Foreldre fra første og andre klasse ved Egge skole var samlet da skolen var den første som fikk besøk fra Barnevakten i et nytt pilotprosjekt om nettvett.

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt, initiert av Sør-Øst politidistrikt. I samarbeidet inngår blant annet et foreldre- og lærerkurs om «Digital oppstart» på de yngste alderstrinnene ved skolen.

Nettkrim øker

– Det har lenge vært et ønske fra justisdepartementet om at det skal jobbes mer helhetlig forebyggende i kommunene, forklarer Anne Strand, prosjektleder fra felles forebyggende enhet.

Det betyr blant annet at politiet i arbeidet mobiliserer andre, både kommunale aktørører, og enkelte fra næringslivet.

En del av prosjektet retter seg mot nettkriminalitet.

– Vi får flere og flere saker som om handler nettkrim i alle varianter. Det er på nettet det tar av, og ressursene til politiet innen dette er ikke uendelig, sier hun.

For å få mest mulig oppdatert kunnskap, er organisasjonen Barnevakten hyret inn som ekspertise på området.

Balanse er viktig

At valget falt på første og andre klasse sier Frode Rensel fra Barnevakten, som sto for foredraget på Egge skole, er helt logisk.

– Det er viktig å komme tidlig inn. Teknologien har kommet for å bli, og disse barna skal inn i yrker som ikke eksisterer enda. Vi må la barna få ta del i den elektroniske hverdagen, og samtidig klare å beskytte barna, forklarer han.

Og henviser til FNs barnekonvensjon som blant annet sier: «Barn har rett til å bruke mediene og har krav på beskyttelse».

Digital oppstart: F.v. Frode Rensel (Barnevakta), Anne Strand (forebyggende enhet), Pål Sørensen (politikontakt) og Mette M. Justad (rektor). Foto: Dan Ruben Bredvei Aakre

Digital oppstart: F.v. Frode Rensel (Barnevakta), Anne Strand (forebyggende enhet), Pål Sørensen (politikontakt) og Mette M. Justad (rektor). Foto: Dan Ruben Bredvei Aakre

– Hva betyr det at foreldre må tenke på?

– Det er noen som prøver å skjerme barna sine fra dette, men da gjør de også barna en bjørnetjeneste. Dette er et stort tema som handler om alt fra personvern og vennskap på nett, til underholdning og utenforskap, sier Rensel, som ikke ønsker at barna skal skjermes for virkeligheten.

– Balanse er et stikkord. Det handler mye om sunn fornuft og folkehelse, og å finne balansen.

– Noe vi jobber aktivt med

– Tidligere var det noe vi hadde fokus på blant elevene på mellomtrinnet, men vi ser i dag at vi må starte allerede fra første trinn, sier rektor ved Egge skole, Mette M. Justad.

Hun forklarer at de takket ja til å være med i samarbeidet med politiet fordi temaet går rett inn i skolens satsing på et inkluderende skolemiljø.

– Vi jobber med nettvett på alle trinn. Elevene er sosiale på nett også helt ned på småskolen og de trenger veiledning fra både skole og foreldre på hvordan de navigerer i det landskapet, sier Justad.

I etterkant er hun glad for at de sa ja takk til foredraget.

– Vi opplevde at det var et svært nyttig kurs som ga både foreldre og lærere ny innsikt. Det var en engasjert foredragsholder som kom med mye god kunnskap om emnet, ga oss gode tips og utfordret både skolen og foreldrene om hvordan vi skal holde oss oppdatert, følge med og delta i elevenes digitale verden, forklarer hun.

– Hva er skolens erfaring med nettvett?

– Det ligger mye godt materiell på nettet som vi bruker i opplæringen. For å opprettholde elevenes sikkerhet på nett lærer vi barna om nettvett på alle trinn og snakker om hva de skal gjøre hvis de opplever uønskede ting på nettet.

Artikkeltags