Gå til sidens hovedinnhold

Integreringen trenger Inkludering!

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I et debattinnlegg på Lierposten forrige fredag skrev Carl William Wright Nordby (Frp) at Integreringspolitikken i Lier trenger et løft. Så vel det, tenkte jeg. Videre i teksten ble tonen nokså annerledes og innlegget ble avsluttet med at Carl William hevdet at «Det må bli slutt på at Lier kommune hensynsløst tar imot flere flyktninger uten å ha noen som helst oversikt over hvor vellykket integreringsarbeidet har vært så langt, eller hvor store kostnader dette skaper for kommunen».
Jøss! Hensynsløse mengder med flyktninger? Jeg måtte derfor gå tilbake og gjør en faktasjekk.

For det første er integreringen ikke forbeholdt en gruppe mennesker, kun eller bare flyktninger. Hvis vi leter etter definisjon av integrasjon i en norsk kontekst så er det definert ifølge Dag Østerberg som en prosess, der mennesker (uansett status for migrasjon) «blir gjort og gjør seg selv til deler av helheten, og om den samfunnsmessige tilstanden der deltakerne inngår i et sluttet hele». Men denne definisjonen mangler i praksis et annet aspekt, nemlig å bli inkludert i fellesskapet. Hvordan omfavner den gruppe mennesker i de hverdagslige og høytidelige momentene i vertslandet, kanskje gå nærmere her, vertskommunen vår Lier? Hvilke systematiske tiltak som trengs og som ikke fokuserer på hindringer, men finner muligheter?

Debattinnlegget til Carl William som startet nokså balansert tok en helomvending etter hvert der han omtrent farliggjorde og antydet store kostnader knyttet innvandringen og deres integreringen for innbyggerne og framstilt situasjonen på en måte som om at Lier kommune har tatt imot «hensynsløse» mengder av flyktninger. Dette budskapet er meget uheldig gitt at ifølge IMDI er det kun 30 flyktninger som ble bosatt i Lier (tallet sist målt 30.09.2019). Carl William foreslår en integreringsbarometer. Enda en byråkratisk målestokk for å kartlegge, måle eller evaluere. Men hva med å heller bruke ressurser i å iverksette tiltak? Å styrke norskopplæringen som stadig rammes av betydelige kutt? Å støtte tiltak som gir liunger mulighet til å bli bedre kjent, at folk med flerkulturell bakgrunn ikke truer grunnleggende verdier i samfunnet som likeverdighet, likestilling og menneskerettigheter. Inkludering handler om likegyldig aksept og respekt. Inkludering handler om å gi og ta. Om mellommenneskelige relasjoner. Om å strekke ut en hånd og være veiviser for nye flerkulturell liunger. Derfor mener jeg at integreringen bør handle først og fremst om inkludering, om det å bli inkludert i fellesskapet.

Derfor mener jeg at integreringen i Lier kommunens trenger inkludering. Bare da har kommunen klart å løfte integreringen og være en ledende kommune innen feltet!

Kommentarer til denne saken