Innfører krav om munnbind og stanser all aktivitet: – Det er litt vondt å tenke på

Lier kommune griper langt inn i hverdagen når nye koronarestriksjoner innføres.