Ingen medarbeidere i Lier er tatt ut i den neste opptrappingsfasen av Unio-streiken.

I Drammen kommune derimot, er 960 ansatte tatt ut i streik. Brorparten av dem jobber i kommunens barnehager og skoler.

Dersom det ikke har kommet en løsning på konflikten vil Unio kommune fra onsdag ta ut ytterligere 13.370 medlemmer i streik. Dette rammer barnehager, skoler, helseinstitusjoner og bibliotek og andre kommunale virksomheter over hele landet. Da vil i så fall over 20.760 medlemmer være i streik.

Unio mener lønnstilbudet som lå i skissen fra mekleren var altfor dårlig, og at avstanden mellom Unio og KS ble for stor.

Dermed ble 7.390 av deres medlemmer tatt ut i streik torsdag.

Det er altså ansatte som er organisert i Unio som er tatt ut i streik. Lærere og ansatte som er organisert i LO, YS og Akademikerne tas ikke ut ettersom disse kom til enighet med KS om en ramme på 2,8 prosent.