Ingeborg (51) danket ut de andre søkerne til rektorjobben på Oddevall skole

Med mange års erfaring fra skolesystemet i ryggsekken tar Ingeborg Dubland (51) over som rektor på Oddevall skole fra høsten av.