Imponert over fjordby-engasjement: – Dette er utrolig viktig

I løpet av fem dager svarte over 2200 liunger på spørsmål, og over 500 leverte skriftlige tilbakemeldinger.