Ikke like prekært behov for arbeidskraft i landbruket

Etter at det ble gjort nasjonale endringer for arbeidskraft fra EØS-landene, er ikke behovet for sesongarbeidere i landbruket like prekært, men på litt lengre sikt vil det fortsatt by på utfordringer.