Fem millioner spillemiddelkroner til fem lokale idrettsanlegg

Buskerud fylkeskommune har fordelt 85 millioner kroner til 70 idrettsanlegg i fylket. Fem av millionene går til fem anlegg i kommunen.