Sammen med Amedia og Sparebankstiftelsen DNB deler Lierposten ut 150.000 kroner til foreninger og organisasjoner i vårt område.

– Denne tildelingen er et av årets høydepunkt. Å kunne bidra med økonomisk støtte til lag og foreninger i vår kommune er veldig gledelig, men en del av vårt bidrag tilbake til lokalsamfunnet. Vi ønsker å være en viktig og positiv kraft i utviklingen av det som skjer i vårt område, sier ansvarlig redaktør Pål A. Næss i Lierposten.

Dette blir tredje året på rad at Lierposten inviterer lag og foreninger til å søke om midler. Både i 2020 og 2021 var det stor interesse, og det kom mange søknader. Redaktør Næss håper med at det samme vil skje denne gangen.

– Samfunnet vårt er fortsatt preget av av pandemien og alt den medfører. I en slik situasjon oppleves det som ekstra meningsfylt å kunne bidra med støtte til aktiviteter for barn og unge, sier han.

Bidro til rekord

I fjor ble det støtte til åtte foreninger og formål. Blant annet kunne en utendørs treningspark på Nøste realiseres, etter tildeling fra Lierposten, i tillegg til Jølberg-stiftelsen. Sparebankstiftelsen og Soco Norge AS.

Dette var mottakerne i fjor:

Lag/forening Tiltak Kroner
LIER BYGDETUN Arkeologi på Lier Bygdetun 20.000
NØSTE VELFORENING Utendørs treningspark for allmennheten 20.000
REISTADLIA VEL Nærmiljøanlegget i Reistadlia 25.000
SYLLING RIDEKLUBB Oppgradering av klubblokaler 15.000
SJÅSTAD/ VESTRE LIER IL Skibarna i Lier 30.000
LIER SVØMMEKLUBB Utstyr til Lier svømmeklubb 10.000
LIER IDRETTSLAG Strømskap 10.000
SJÅSTADKLUBBEN Lydanlegg 20.000

Jury avgjør

Pengestøtten fra Lierposten inngår i en ordning som omfatter lokalaviser over hele landet som er eid av Amedia-konsernet. Til sammen skal det deles ut 25 millioner kroner i støtte til åpne aktivitets- og fritidstilbud og annen ideell virksomhet i regi av lokale lag og foreninger i de kommunene som avisene dekker.

Utdelingen skjer i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB. Utlysningen av 25 millioner kroner i støtte skjer i tråd med formålet til Amediastiftelsen: «Eie norske aviser og tilknyttet virksomhet. Virksomhet som eies skal drives på forretningsmessig grunnlag. Stiftelsen kan bruke av sitt overskudd til å gi bidrag til allmennyttige formål.»

Søknadsfristen er 1. mars. Deretter skal en lokal tildelingskomité bestemme hvilke tiltak som skal tildeles midler. Offentliggjøring av hvem som får midler skjer 15. mai.

Søknader kan bare leveres gjennom denne søknadsportalen: amedia.no/soknad