Det er viktig med en sunn livsstil. Godt kosthold, rikelig med mosjon, trivsel hjemme og på jobb kan hindre at du senere i livet får livsstilssykdommer.

Dette er sykdommer som reduserer din egen livskvalitet og som belaster offentlige budsjetter. Lier Frp er i utgangspunktet positive til kommunens folkehelsearbeid. Folkehelseministeren Sylvi Listhaug representerer Frp i regjeringen.

Men Frp ser også en bekymringsfull utvikling innen folkehelse. Sentrale stikkord her er mulig invadering av privatlivet, etablering av «nye folkehelseproblem» som så fører til ytterligere bevilgninger, byråkratisering, kommunalt ansatte som sender innbyggerne matoppskrifter, nedlatenhet mot de som koser seg med brus og saft etc.

I tiltaksplan for folkehelseplan for Lier for perioden 2019 til 2022 heter det blant annet at det er et mål at antall liunger som har en fortrolig venn skal øke fra 90 prosent befolkningen til. Denne kommunalt drevene lykkeøkningen skal skje i perioden 2019 til 2022. Antall liunger med høyere utdannelse skal øke fra høyere fra 81 - 83 prosent i den samme perioden!

Det å skaffe fortrolige venner og prioritere høy utdannelse kan ikke være et kommunalt ansvar. Lier kommune synes her å mene det er kommunens ansvar å styre privatlivet til innbyggerne. Lier Frp sier ja til respekt for privatlivet.

Vi i Lier Frp advarer mot at Lier kommune bygger opp et folkehelse- og aktivitetsbyråkrati. Det er viktig at de ressursene som benyttes står i forhold til de resultatene som oppnås. Lier Frp vil derfor fremme forslag om at det gjennomføres en forvaltningsrevisjon for å vurdere om den voldsomme innsatsen for å bedre liungenes folkehelse faktisk har noen virkning.

Det offentlige må til rette legge for et godt samfunn. Men det er et privat og personlig ansvar å sørge for inntekt, en oppførsel som fører til at en får venner og en noenlunde sunn livsstil. Det må være opp til den enkelte å benytte de tilbudene det norske samfunnet faktisk har til disposisjon.

Lier Frp er selvsagt positive til folkehelse og vi har derfor et konkret folkehelsetips til slutt: I Lier kommune er det tradisjon at det ved avslutning av kommunestyreperioden arrangeres en stor fest for kommunestyrerepresentantene med følge.

I år skal det være ekstra fint. Ordføreren har leid Svensefjøstet (stedet er av Lierposten omtalt som det nye in-stedet i Lier). Festene har tidligere vært på Haugestad. På politikerfestene har det tidligere vært såkalt fri bar. Etter Lier Frp sin oppfatning er fri bar på skattebetalernes regning uforenelig med å være en god folkehelsekommune.