Temaet «Grønne Lier» savnes i debattene som pågår i disse dager. Hvilket parti har signalisert at de står for at Grønne Lier opprettholdes som et tema? Og hvilke tiltak har de fått gjennomført i inneværende 4-års periode?

Grønt kommunevåpen i stedet for rødt hadde jo vært en fin start, og forslaget ble lansert for 15–20 år siden og slikt tar jo tid, men nå bør det være modent for debatt.

Hovedtema i debatten bør være noe landbrukskontoret helt sikkert har i sine arkiver:

  • Hvor stort areal dyrka mark er tatt til næring eller andre formål de siste fire årene?
  • Og hvor mange m² er tilbakeført eller opparbeidet til dyrkbart areal?

Selv ble jeg pålagt å «fulldyrke» jorda på mitt småbruk i Årkvisla grunnet tørkesommeren for noen år siden, og grunnlaget var sammenligning med et flyfoto fra 1968. Jeg ryddet og fylte på med matjord fra eiendommen Tess kjøpte i Industrigata etter at Asko flyttet. Det ble ca. 2 mål «nydyrka», men da begynte det: Ikke hadde jeg tatt jordprøver og ikke hadde jeg søkt om tillatelse. Det har blitt mye papir etter hvert, inklusiv tvangsmulkt og så videre.

Konklusjon: Det er lite lønnsomt og alt for komplisert å gjøre Lier grønnere. Det går mye raskere å få tillatelse til å ta matjord og redusere det grønne og dyrkbare i Lier.

Og blir det debatt, ja, da stiller jeg gjerne opp!