I kommunestyremøtet den 14. desember skulle kommunestyret utgi en uttalelse i forbindelse med at Lier Private Grunnskole AS har søkt om å kunne etablere en privat grunnskole i Lier. For meg virket dette som en sak som enkelt skulle gått gjennom med et positivt utfall i Lier kommune. Det var tre alternativer i saken, enten kunne vi gå for en positiv eller nøytral uttalelse, eller vi kunne følge SVs forslag om en negativ uttalelse.

På forhånd regnet jeg med at det ville bli flertall for positivt utfall med partiene H, Frp, KrF og Venstre, men så feil kan man ta. For når voteringen begynte å nærme seg kom det signaler om at Høyres gruppe ikke var helt samstemte i denne saken. Jeg regnet derfor med at også det nøytrale forslaget kom til å bli fremmet, det skjedde ikke og jeg regnet da med at utbryterne i Høyre kom til å stemme med resten av partiet sitt. Når voteringen kom, viste det seg dessverre at to representanter fra Høyre heller ville støtte SVs negative forslag enn å stå sammen med resten av Høyre-siden. Det endte med at Lier kommune i praksis har vedtatt at de er imot privatskoler.

Hvordan kunne dette skje? Det virker som det er store interne problemer i Lier Høyre om dagen. Når selv ikke en sak som privatskole går igjennom i gruppa, vitner det om en mangel på enighet og kontroll innad i Høyres gruppe. Det er leit at det skal gå utover valgfriheten til innbyggerne i Lier.

På Høyre sine nettsider står det «Høyre mener friskoler er et viktig supplement til det offentlige skoletilbudet». Dette gjelder tydeligvis ikke i Lier kommune, for selvom flertallet av Høyre sin gruppe stemte for en positiv uttalelse, var det representanter fra Høyre som avgjorde at Lier nå er imot friskoler. Det er viktig at velgerne er klar over dette. Det er viktig at de som stemte på Høyre nå er klar over hva stemmene deres gikk til. Spesielt unge velgere som kanskje går på Akademiet eller Heltberg, eller foreldre med barn på de nevnte skolene.

Lier Frp er - og kommer alltid til å være - innbyggernes forkjemper for større valgfrihet i alle sektorer, også skole. Det er tydelig at dersom du ønsker et sterkere næringsliv, større frihet for brukere av tjenester i både skole og omsorgsektoren, så er det kun et alternativ. Mange trodde kanskje det var to, men de ble bevist nok en gang den 14. desember at finnes kun et høyreparti i Lier.