Lierposten har i de siste ukene hatt flere triste reportasjer om parkeringsproblemer i Lierbyen. Det er umulig for folk med viktige ærend hos leger, tannlege, møter på rådhuset med mer å få parkert. Parkeringsproblemer gjør det også vanskelig å drive butikker i Lierbyen. Butikkdrift er en forutsetning for et aktivt Lierbyen sentrum.

Lier Frp mener at det er flere muligheter for å løse parkeringsproblemene.

Det mest effektive er trolig å sørge for at flest mulig av de som arbeider på rådhuset i Lierbyen jobber fra hjemmekontor to til tre dager i uken. Det er flere typer arbeid som egner seg bedre fra hjemmekontor enn på rådhuset – juridisk utredningsarbeid er et eksempel. Det er også – antar jeg – et gode for mange ansatte å få jobbe hjemmefra. Dette kan gjøre Lier til en mer attraktiv kommune å arbeide i for blant annet småbarnsforeldre. Organiseringen av ordningen med hjemmekontor må selvsagt skje i nært samarbeide med de ansattes fagforeninger. I tillegg vil kommunen slippe å leie lokaler rundt om i Lierbyen fra private utleiere. Her kan kommunen spare skattepenger. Flest mulig av de kommunale etatene bør samles på rådhuset.

Et annet tiltak som vil gi bedre parkeringsforhold i Lierbyen er at sykkelhotellene på rådhusplassen og parkeringsplassen ved Andershaugen så raskt som mulig fjernes og erstattes med parkeringsplasser. Lierposten har i flere gode og informative artikler det siste året belyst at de nevnte sykkelhotell og hobbytiltak i svært liten grad benyttes av syklister. Personlig har jeg ellers sett svært få syklister i Lierbyen i vinter.

Varebiler fra «matkasse-firmaer» synes å stå parkert over flere døgn på de samme plassene. Disse blokkerer for to til tre personbiler. Gjeldende parkeringsbestemmelser må håndheves likt i forhold til alle kjøretøy og alle kjøretøyseiere.