Ifølge kulturminneloven er alle gjenstander fra før 1537 Statens eiendom.

– Det er flere kjente funn som er blitt levert inn fra Lier, og det er gravhauger og gravfelt som allerede er kjente. Det er derfor Hennum er en av Liers aller mest verdifulle kulturmiljøer, sier Hovland, som også mener Lier og Hennum hadde en spesiell posisjon i vikingtiden.

– Nå er ikke dette mitt spesialfelt, men i Buskerud-sammenheng så peker Ringerike seg ut, og da har trolig Lier hatt en spesiell posisjon der den strekker seg ned til Drammensfjorden, og således skapte en forbindelseslinje fra Huseby, gjennom Lierdalen og til Ringerike, sier han.