Lierstranda ca. 1910:  Til høyre ligger kolonialbutikken til Trine Pedersen. Til venstre skimtes kolonialbutikken til Karl Pettersen.  Foto: Lierkalenderen 1985, Lier Historielag

Lovens vokter på Lierstranda

Sent på høsten i 1907. På begge sider langs den lange veien kroker husene seg tett sammen. Gjerder og vegger er svarte av stivnet sølesprut. Barfrosten har klemt i hop søle, pukkstein og utvannet hestemøkk. Hjulspor og hull har størknet. Vinteren er i ferd med å suge tak i veien.
Av
Publisert