TRANBY: – Forhåpentligvis blir det en glede for Liers befolkning, sier Svein Fuglerud på Tranby.

I 28 år har han og kona Thoril holdt på det som har vært en vel bevart hemmelighet for allmennheten. I stua på Tranby har de hatt et fullt våpensett tilhørende en viking. Funnet ble gjort i 1990 og inneholdt øks, spyd, sverd og skjold.

Og nå skal flere få vite om det, og forhåpentligvis kunne beskue gjenstandene som trolig vil gi et enda bedre innblikk i Liers plass i vikingtiden.

 

– Ikke si det til noen

Tilbake til 1990: Svein Fuglerud og kona Thorhild skal bygge nytt hus på Tranby, og arbeidet med grave ut tomten har begynt. Ved eiendommen blir det gjort et funn – et gammelt sverd som stakk ut av en stor trerot.

– Egentlig var det bare flaks. Det kunne like gjerne ha havnet på en lastebil, sier Svein i dag.

Men han forsto ganske raskt hva det kan være snakk om, og fikk frigjort sverdet.

For lokalbefolkningen er kunnskapen om lokale gravhauger på Tranby velkjent. Og selv om utbyggingsområdet allerede hadde vært kartlagt for eventuelle kulturminner, hadde han en tanke om at det kunne dukke opp noe.

–Jeg fikk låne en metalldetektor, og dagen etter begynte vi å søke i området. Ganske umiddelbart fant jeg de andre gjenstandene, sier han.

 

Sjeldent våpensett

Rådet han hadde fått var tydelig: «Ta det med deg hjem, og ikke si det til noen». Frykten var at funnet kunne ført til en storstilt utgraving som igjen kunne medført både forsinkelser og ekstra kostnader. I stedet havnet det i et glassbord i stua.

Med duk over.

– Det er ikke mange som har vist om dette, men noen er det, smiler han.

Arkeolog Lars Hovland i Buskerud fylkeskommune kikker andektig på gjenstandene.

– Vi har etter hvert ganske mange funn fra vikingtiden, men som regel er det enkeltgjenstander som gjerne er pløyd opp litt tilfeldig. Det spesielle her er at vi har en angivelse på stedet, og at vi har hele våpensettet til vikingen som ble begravd der. Det gjør dette funnet ekstra spennende.

Funnet blir overlevert Kulturhistorisk museum i Oslo, men det er sterke krefter i sving for at de kan ta turen «hjem».

– Vi i kommunen er også veldig glad for at gjenstandene er blitt levert inn, og vi skal jobbe for å få lånt de tilbake til Lier i forbindelse med en middelalderutstillingen som planlegges på Lier Bygdetun i 2020. Dette som en del av en større markering av at det er 1000 år siden St. Hallvard antas å være født på Huseby i Lier, sier kulturrådgiver Gunn Kjæraas.

– Det er viktig for oss at det kommer tilbake og kan vises fram i Lier, og at det kan bidra til å skape en større forståelse og interesse for den lokale historien, sier Fuglerud.

– Men – hvorfor tok det så lang før du meldte ifra?

– Jeg hadde fått et inntrykk av at et slikt funn bare ville medført trøbbel hvis jeg meldte fra om det. Nå er vi veldig glade for å få det overlevert, og jeg håper andre som har funnet noe vil gjøre det samme, sier han.