Verdifullt dokument: Sverre Arnfred Nordmoen (89) og barnebarnet Sunniva Nordmoen Pedersen (19) med boka Sverre har skrevet – etter at Sunnvia som sjuåring spurte hva bestefaren lekte med som liten. FOTO: BENEDIKTE HÅKONSEN

Hjemmelekse ble til selvbiografi

– Det begynte med at Sunniva spurte hva jeg lekte med som liten.
Publisert