Fra 23. desember til og med 1. januar kan du arrangere eller delta på til sammen to private sammenkomster med inntil ti gjester. Dette antallet kommer i tillegg til husstandens medlemmer.

Ordfører Gunn Cecilie Ringdal sier liungene har gjort en god innsats mot smitten i lang tid.

– Det må vi fortsette med. Jeg håper likevel åpningen for noen flere gjester i løpet av julehøytiden gir rom for en minnerik og smittefri julefeiring, sier ordføreren.

Lav terskel for testing

Når det nå åpnes for at flere kan samles ved noen anledninger i julen, øker også risikoen for smitte.

– Vi anbefaler derfor alle om å ha en lav terskel for å teste seg, sier kommuneoverlege Ingrid Bjerring.

På kommunens nettside finner du oversikt over når testklinikken i Lierbyen er åpen i julen.

Endringer i lokal forskrift

Lier kommune har en egen forskrift om smitteverntiltak for å forhindre koronasmitte. Denne gjelder alle som oppholder seg i Lier, uavhengig av hvor du bor.

Kommunestyret vedtok forskriften 1. desember 2020. Kommunedirektøren har fått delegert fullmakt til å endre forskriften, og 16. desember gjorde kommunedirektøren noen endringer.

Gudstjenester, kirkevandring og arrangementer for vanskeligstilte: I tillegg til regelen om at du kan arrangere eller delta på til sammen to private sammenkomster med inntil ti gjester i julen, er det åpnet for at inntil 50 personer kan samles til gudstjenester og kirkevandringer i kristne trossamfunn i perioden fra 23. desember til og med 1. januar.

Det åpnes også for arrangementer for vanskeligstilte i regi av organisasjoner eller kommunale aktører i perioden fra 23. desember til og med 1. januar, så sant antall deltakere ikke er flere enn 20 av gangen.

Den reviderte forskriften gjelder fra 17. desember og inntil videre.