Det handler om turområdene på Hennum, og det er nå det gjelder

Av
DEL

KlinkenberghaganTRANBY: Tirsdag 29. januar behandlet planutvalget klage fra naboer på detaljreguleringsplan for Klinkenberghagan, det urørte skogsområdet mellom Hennum og Nordal skole.

Saken er rundt 30 år gammel, og har beveget seg i rykk og napp mot omregulering fra landbruk til boligformål, og er nå kommet til siste runde før igangsetting.

Økonomisk argument

Det har vært stor motstand fra naboer hele veien. Lier kommune eier skogteigen. Argumenter for utbyggingen var fra starten av:

• å øke kommunens inntekter ved å selge tomter

• å sikre tilflytting til Nordal skolekrets for å bevare Nordal skole

• å skaffe bolig til flere liunger, siden Fjordbyen var så langt unna realisering

Det økonomiske aspektet er kanskje det eneste som gjenstår som argument i 2019?

Bygging i stor stil

Det graves, fylles ut og bygges i stor stil i grønne Lier, mange steder på en gang. Det betenkelige er, at hvert enkelt prosjekt behandles for seg, uten særlig fokus på helheten.

Naboer til byggefeltet, bønder og beboere i Hennumgrenda, samt bønder og beboere på andre sida av veien for Nordal skole, har i årevis protestert mot utbyggingsplanene. De har ikke blitt tatt på alvor, da ville vel disse planene vært skrinlagt for lengst?

Naboengasjement

Naboene har allerede til dels blitt hørt, feltet er noe redusert fra opprinnelig plan, det skjedde i forrige kommunestyremøte.

Det har likevel rent inn med klager fra naboer, og fra Naturvernforbundet, både underveis i prosessen, og ikke minst nå i siste runde av saksbehandlingen. Motstanden må sies å være massiv, utfra antallet klagere, og kan simpelthen ikke overses.

Lier Senterparti har valgt å lytte til klagerne nok en gang. Vårt primære forslag til vedtak i møtet var å omregulere hele området tilbake til landbruk, rett og slett la skauen være.

Tranbybeboer, engasjer deg!

Om du ønsker å bevare noe av skauen på Hennum som tur- og rekreasjons område for framtida, er tida for å si fra nå!

Nå hogges det snaut rundt pukkverket og industriområdene på Tranbyhøgda. Det vil si at verdifulle turområder endrer seg radikalt, og blir mer eller mindre uframkommelige for flere år framover.

Det er kommunens egen skog som hogges, både på Tranbyhøgda og i Hennum-grenda ved full utbygging. Slaget står på neste kommunestyremøte!

Det går fortsatt an å redusere utbyggingen og bevare noe av skogen.

Det er ikke for seint!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags