Helt uforståelig at man ønsker flere avfallsanlegg midt i hjertet av det vi er så stolte av

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.I disse dager har usikkerheten hos innbyggeren igjen spredt seg, da det ser ut til at den kampen vi kjempet i 2017 nå viser seg å være forgjeves. Når kan vi stole på at det innbyggerne signaliserer faktisk blir lyttet til i denne kommunen?

Det er to ting som vi motstandere har fokusert på; tilførende trafikk og usikkerhet om Lierelva vil være trygg om uhellet er ute.

Ved henvendelse til høyre og ordfører får man følgende svar: Videre er det beskrevet at det vil være ett tungt kjøretøy ut av anlegget per time og fire lette kjøretøy (kassevogn eller lignende).

Jeg forstår at dette ikke virker mye for dem som ikke bor i nærområdet. Men ett tungt kjøretøy ut har jo nødvendigvis kommet inn. Så det betyr forbikjøring av myke trafikanter og belastning på veinettet to ganger i timen. En til og en fra anlegget. Og så kommer det fire lette kjøretøy, som da blir åtte kjøretøy forbi oss som bor i nærområdet … hver time. Når dere politikerne ikke hørte på nærområdet men bestemte dere for at Guttabakkesvingen skal fylles ut med masser, så har de lov til å gjøre dette ifra klokken 07:00 til 19:00, altså i 12 timer per dag. Om åpningstidene vil bli det samme på Stena Recycling sitt anlegg så vil det kjøre forbi 24 tunge kjøretøy og 48 lette kjøretøy PER DAG! Og dette blir da i tillegg til den belastningen veinettet vil bære når de faktisk starter her i Guttebakkesvingen. Er det lov til å spørre seg om det finnes politikere i nærområdet til Lyngås som er positive til dette, eller er det slik at dere sitter med god avstand og tenker at «så lenge det ikke berører meg …»?

I samme henvendelse ytrer vi bekymring for Lierelva sin fremtid. Vi stemte på politikerne våre da de ønsket å verne om den viktige vannkilden til vårt landbruk. Svaret vi da fikk var: Anlegget vi er bedt om å ta stilling til skal ikke håndtere farlig avfall. Jeg mener det er en vesentlig forskjell fra tidligere sak. At det ikke er tale om farlig avfall har også betydning for frykten for avrenning til Lierelva. (RFDs anlegg på samme område samler på den annen side – til sammenligning – inn farlig avfall.)

Vi leste alle en artikkel ifra politikere som var positive til dette anlegget i Lierposten forrige uke. Der viste de til mangelfulle rutiner ved allerede eksisterende anlegg. Og da sitter jeg igjen med dette; Hvorfor i all verden tror dere at dere vil ha større kontroll på dette nye anlegget når dere ikke klarer å følge med på allerede eksisterende anlegg? Der skriver de jo nettopp at de ikke har kontroll, sitat: «XO gjenvinning fikk så sent som 17. mars i år tillatelse til å mellomlagre 45 tonn smittefarlig avfall. Ingen informasjon om dette har kommet oss lokalpolitikere i hende. De innrømmer jo i denne artikkelen at lokalpolitikere i Lier ikke har kjennskap til sentral informasjon om nye «oppdrag», avvik og manglende rutiner. Men allikevel så tror dere på at nå som dere har fått en påpyntet ny versjon av Stena Recycling så vil dere plutselig bli informert om når det blir forespurte endringer i opprinnelig oppdrag. Hva med mellomlagringer nå, hva med avvik, hva med forespørsel om midlertidig mottak av farlig avfall, hva med ulykker som skjer, hva med utvidelse av oppdrag? Hvorfor skal vi innbyggere bli trygget av denne artikkelen når de selv innrømmer hvor lite kontroll de har? Husk at vi har med en aktør som ønsker å tjene penger her, og hvor pålegg og bøter koster ressurser og tid.

Og med det så har vi jo hørt historier om denne aktøren sine anlegg på andre steder her i Norge. Den 28. mars 2017 kan man lese i NRK: «Miljøgifter som tungmetaller, bromerte flammehemmere og PCB har i flere år sluppet ut fra anlegget til Stena Recycling AS på Ausenfjellet i Sørum, ifølge Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Utslippene skyldes uforsvarlig lagring og håndtering av avfall. Allerede i 2013 ble det dokumentert ulovlig høye konsentrasjoner av tungmetaller som bly, kadmium og kvikksølv i en bekk ved anlegget.» OM denne aktøren er så seriøs og opptatt av miljø som dere sier, hvordan kan han la dette skje over så mage år uten å gjøre tiltak? Og hvordan kan vi vite at dette ikke vil skje hos oss selv om det ikke var intensjonen da de startet opp? For oss innbyggere blir dette for usikkert!

For å være helt ærlig virker det for oss innbyggere som ikke ønsker dette at dere politikere er som små dukker. Over dere sitter grunneier og aktør og trekker i trådene slik at dere ser den veien de vil at dere skal se. Husk at det er store økonomiske interesser hos begge parter her. Hvorfor ellers er dette så viktig for grunneier tror dere? Har dere forespurt hva farene kan være selv med dette nye anlegget? Har dere tatt en uavhengig risikoanalyse, eller spiller dere russisk rulett med naturen og elva vår?

Jeg forstår at vi må ta ansvar for eget avfall og ta «vår del av kaka» Men Lyngås er ikke stedet. Stedet bør ikke ligge langt ifra avkjørsel til motorvei, ikke nær skole og husstander og ikke med avrenning ned til elva og jordbruket. Dere må klare å se andre muligheter. Hva med Gjellebekk? Der dere er så stolt av næringsutviklingen den siste tiden?

Så, om dere da ikke ønsker å høre på oss når det kommer til trafikk og bekymring for Lierelva og naturen. Ja da ønsker jeg å nevne det estetiske …

Når jeg virkelig skal pynte meg med det fineste jeg har, så tar jeg på meg Lierbunaden min. Jeg bærer den stolt og jeg får mye skryt av den. De jeg møter som ikke kjenner den så kan jeg stolt si at det er epleblomster fordi Lierdalen er epleblomstens dal. Og jeg synger liersangen for full røst; «Her skog og mark og jordens fete mulder bondens arbeidsfelt og sikre gull. Som slekter før han dyrke skal sin jord, sin egen Lierdal. Ja, kom og se vår kjære dal ved vår når tusen hager midt i blomstring står. Og så når frukten høstes skal du gir din lønn, vår Lierdal.»

Vi Liunger er stolt av den grønne dalen vår! Tilflyttere flytter til oss fordi vi har det grønne, vakre landskapet. Og for oss som er født og oppvokst her i Lier så er det helt uforståelig at man ønsker flere avfallsanlegg midt i hjertet av det vi er så stolte av.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken