LIER: Ansettelsen kommer etter at Per Magne Mikaelsen i sommer sa opp stillingen.

Remo er utdannet sykepleier og kommer fra stillingen som Helse- og Omsorgssjef i Lier kommune.

Hun har allsidig ledererfaring fra offentlige, private og politiske organisasjoner, kombinert med omfattende prosjekterfaring – blant annet fra gjennombruddsprosjektene i regi av Den norske Legeforening.

– Med ansettelsen av Liv Heidi Brattås Remo er styret overbevist om at vi har fått en daglig leder som vil bidra til den videre utviklingen av en av Norges beste legevakter, og som evner å utnytte alle personalgruppenes kompetanse på en god måte, til beste for de 130.000 innbyggere i regionen vår sier, styreleder Trond Tostrup.