Det er trolig mang en kommunetopp som vil sende et misunnelsens blikk i retning Lier. Rådmannens framlagte budsjettforslag viser nok en gang en kommune som har økonomisk kontroll, og en historisk satsing med tidenes budsjettøkning.

Selv om enkelte områder må tåle et flatt kutt på én prosent, så er det lagt fram et budsjett nærmest kjemisk fritt for nye kuttforslag.

Overforbruk

Samtidig får politikerne den største nøtten i fanget. Hvordan skal de løse utfordringen innen omsorgssektoren med institusjoner som i flere år har slitt med til dels stort overforbruk.

Mens rådmannen og hennes team har valgt å finansiere opp annet overforbruk og styrket andre sektorer, har de overlatt utfordringen innen omsorg til det politiske miljø.

Det er et klokt valg. Nivået på tjenestene er et politisk ansvar, og konsekvensene av tidligere budsjetter er synliggjort i de framlagte budsjettforslag, og i en egen sak til HSO-utvalget om ny fordelingsmodell mellom institusjonene.

Og så forstår de fleste at det fram mot endelig budsjettvedtak vil bli gjort korrigeringer, og matematiske krumspring som ender med at fasiten tilsynelatende ikke blir så ille som de foreløpige framlagte dokumentene tilsier.

Og at kvalitet på en tjeneste i bunn og grunn er en subjektiv opplevelse som ikke kan måles på et regneark. Og at i rådhuset jobbes det for å se på mulige omorganiseringer som gjør at beboere på institusjonene ikke skal få en opplevd reduksjon i tjenestekvaliteten.

Trengs det flere millioner til?

Det er imidlertid ett år siden Liv Heidi Brattås Remo, som da var helse- og omsorgssjef i Lier kommune, sendte et kraftig varsku om den tøffe hverdagen ansatte i sektoren sto overfor.

Og rådmann Bente Gravdal har selv påpekt i budsjettframleggelsen at institusjoner som har drevet med overforbruk i praksis har tilbudt for god kvalitet på tjenesten.

Politikerne har bedt om en rebudsjettering av tjenesten. Det har de fått.

Så vil budsjettprosessen avklare om de fortsatt tror det er mulig å organisere seg ut av utfordringen, eller om det faktisk trengs flere millioner kroner.