Gå til sidens hovedinnhold

Helheten er klima

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Høyre er et liberalkonservativt parti og en av grunnpilarene i konservatismen er å etterlate seg et samfunn i bedre forfatning enn det man selv overtok. Vi mener derfor at Norge må kutte utslippene ytterligere uten å stanse utviklingen da velferdssamfunnet og innbyggernes hverdag også i fremtiden er avhengig av en sunn økonomi. Hvis privatøkonomien blir sterkt skadelidende av klimapolitikken vil man ikke lenger ha innbyggerne med seg i overgangen til en grønnere hverdag da den enkelte må prioritere slik at de får endene til å møtes. Får man store privatøkonomiske problemer vil miljø og klima nedprioriteres av den enkelte.

Med dagens regjering har utslippene blitt redusert med åtte prosent og er nå på 1993-nivå selv om befolkningen er økt med en million og BNP har økt betraktelig. Dette har vi klart ved å blant annet bruke statens innkjøpsmakt samt endre avgiftene slik at forurenser betaler og med dette klart å skape et marked for ny teknologi. I tillegg har vi satset tungt på offentlig kommunikasjon, fornybar energi, hydrogen, etablering av Nysnø Klimainvesteringer AS som gjør investeringer rettet mot ny teknologi, styrket Enova og satset tungt på digital teknologi.

Det er viktig at Norge har en rettferdig omstilling som skaper nye grønne arbeidsplasser og eksportmuligheter. Som tidligere i historien vil ny industri også denne gangen stå på skuldrene av eksisterende industri da både kunnskap og kapital kommer fra dagens oljebransje. Ved å stenge den norske oljekranen vil vår lille produksjon, etter global målestokk fort bli overtatt av land som har helt andre forhold til menneskerettigheter og forurensing. Den globale forurensingen vil ikke gå ned og symboleffekten er høyst tvilsom.

Det er noen som har tatt til orde for å bruke planøkonomi til å vedta nye arbeidsplasser innenfor grønn næring, men som man husker fra 70-tallet vil det kun bidra til høy inflasjon, mange ulønnsomme arbeidsplasser og tvilsomme investeringer vil ikke få konsekvenser utover at det koster skattebetalerne dyrt. Svært dyrt. Fallhøyden blir stor og velferdssamfunnet slik vi kjenner det vil bli historie.

På toppen av det hele vil man ikke klare å treffe det miljø og klima trenger.

Vi er derfor bedre tjent med å regulere markedet internasjonalt sammen med EØS/EU. Når nye reguleringer, skatteintensiver og teknologi møter markedet vil det bli selvforsterkende og om noen år vil vi kunne se tilbake og tenke at utviklingen gikk rimelig fort.

På vei inn i fremtiden er det viktig med god og konstruktiv dialog hvor den enkelte blir lyttet til slik at vi klarer å gjennomføre en omstilling til det beste for mennesker og klimaet. Det er summen av politikk på flere områder og samfunnsendringer for øvrig som utgjør helheten for klimaet.

Kommentarer til denne saken