Gå til sidens hovedinnhold

Helge Jagland har forstått SV riktig

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Helge Jagland i Ap stiller i et leserinnlegg i Lierposten seg undrende til at SV kunne støtte deler av Aps forslag til Kværnerskogen, samtidig som vi ønsker å bevare Kværnerskogen mest mulig slik den er i dag.

Ja, da har Helge Jagland forstått SV riktig. Vi ønsker at Kværnerskogen skal være tilrettelagt for variert mosjon, trening/idrett og friluftsliv for alle aldersgrupper. Men SV mener at området ikke må forringes ytterligere etter at deler av Kværnerskogen de senere årene er blitt rasert av industriutbygging og hogst. SV mener at Kværnerskogen slik den er i dag i seg selv er et utmerket rekreasjonsområde for de aller fleste av Tranbys beboere, og vi vil ikke at området skal bygges ytterligere ut. Verken med treningsapparater eller industri. Skogen har sin egenverdi som en grønn lunge slik den framstår i dag. SV ønsket med vårt forslag å sikre at Kværnerskogen ikke blir offer for ytterligere utbygging og forringelse. Samtidig støttet vi deler av Aps forslag, slik Jagland skriver, for å understreke at vi ønsker at skogen skal brukes til nettopp som et verdifullt rekreasjonsområde for Tranbys beboere. SV er ikke imot at stiene ryddes og holdes i orden. Vi heller ikke imot at det tilrettelegges for at mennesker med funksjonsnedsettelse skal få bedre og lettere adgang til området. Men vi ønsker ikke at det skal settes ut mange treningsapparater og benker osv., som forstyrrer skogs- og rekreasjonsområdet.

I et annet leserinnlegg skriver Arne Braadland også om «krangelen om Kværnerskogen», som han kaller det. La det være sagt med en gang: Vi kommunepolitikere krangler ikke, vi diskuterer og argumenterer uti fra ulikt politisk ståsted. I SVs leserinnlegg skulle det gå klart og tydelig fram hva partiet mener, men vi kan godt gjenta det her: SV ønsker at Kværnerskogen skal vernes slik den er i dag, og ikke bygges ytterligere ut – ikke bare med tanke skogens mangfold, men også med bakgrunn i alle de historiske plassene som finnes i skogen.

Kommentarer til denne saken