Advarer etter påkjørsel og nestenulykker: – Her bør skiltes bedre

Siden åpningen av den nye gang- og sykkelveien ved Heggtoppen har det vært en påkjørsel og flere nestenulykker mellom bil og syklist. Nå skal SVV se på saken