LIER: Stipendet, som ble opprettet i forbindelse med Haugestads 100-års jubileum i 2007, har søknadsfrist 1. september.

Ønsker å satse

Stipendet er på 40.000 kroner, og har som formål å stimulere og støtte ungdom som ønsker å satse på utøvende/formidlende kultur som levevei, slik at de skal vite at de har lokalsamfunnet i ryggen.

Aktuelle kandidater er liunger i aldersgruppen 19–30 år, og aktuelle kulturformer er musikk/dans/drama.

Stipendet skal være målrettet mot selve utøveren eller instruktører og pedagoger som utvikler utøvere, og knyttes til videreutdanning eller innkjøp av utstyr og instrumenter som vil gi ungdommen økte muligheter til å realisere sine drømmer i retning av å kunne leve av kulturformidlingen.

I fjor var det pianist Håvard Ringsevjen som fikk stipendet.

Kandidatene må selv sende begrunnet søknad, så det er bare å kaste seg ut i det.

Juryen velger

Mottakeren av stipendet kvitterer med en liten konsert eller formidling av sin kunst etter nærmere avtale.

Juryen består av ordføreren i Lier, en representant for Haugestad, kultursjefen i Lier og en fagperson fra kulturlivet, og juryen står fritt i å velge prisvinner med utgangspunkt i ovenstående kriterier.

Det er også mulig for juryen å vurdere andre kandidater til stipendet enn dem som selv har søkt.

Les også

– Musikken gir mening