Om få uker skal disse trærne felles

Fellingen av trærne utenfor Haugestad skal skje alt i februar eller mars.