LIERBYEN: Lier kommune vedtok i 2015 «Vern gjennom bruk – en temaplan for fysiske kulturminner og kulturmiljøer i Lier». Målet med planen er å sikre god forvaltning av kulturminner.

– Dette forutsetter at mange bidrar, både grunneiere, offentlige myndigheter og historisk interesserte. Et tiltak i planen er derfor å møtes for å kunne informere hverandre og drøfte utfordringer og muligheter som er knyttet til ivaretakelsen av kulturminner og kulturmiljøer, sier kultursjef Ingeborg Rivelsrud.

Tirsdag 10. april inviterer derfor Lier kommune i samarbeid med Buskerud fylkeskommune til et åpent møte på Haugestad, hvor de skal orientere om nylige vedtatte planer og hvilke oppfølgingstiltak som er gjennomført eller under arbeid.

Leidulf Mydland fra samfunnsavdelingen hos Riksantikvaren vil holde et innlegg, og det vil også bli lagt til rette for spørsmålsrunde, diskusjoner og innspill.

– Vi håper på en nyttig og hyggelig kveld, sier Rivelsrud.