LIER: Google kan være kjekt. Men mange vet nok at man skal være forsiktig med å bruke søketjenesten som lege eller helsepersonell. Hvis kroppen gjør noe uvanlig er det naturlig å ville finne ut av hva der er, men det er ofte med varierende hell man finner korrekt svar på internett.

Dette gjelder også gravide og småbarnsforeldre. Men nå har det blitt utviklet en ny app for denne gruppen, som skal sikre riktig og nok informasjon.

– Mange bruker Google når de skal søke etter helseråd. Der er det en jungel av informasjon som ikke alltid er like godt kvalitetssikret, sier Vibeke Ortun, leder av helsetjenesten i kommunen.

På ett sted

Den nye appen skal bli redningen, og er utviklet av firmaet Helseoversikt (med samme navn som produktet selv). Den inneholder kvalitetssikret informasjon for dem som skal bli gravide, er gravide eller for foreldre til barn inntil fem år.

– Ved bruk av denne appen slipper man å bli skremt opp uten grunn. Her har man all informasjon samlet på ett sted, og den er kvalitetssikret, sier jordmor i Lier kommune, Hanne Kari Snoen, og viser fram appen hun har lastet ned på mobilen.

Lier og Bærum kommuner har vært pilot med en liten gruppe av 800 registrerte gravide, som i løpet av få måneder har lest over 10.000 artikler i appen – og 50 prosent av disse er innom hver uke.

– Tilbakemeldingene har vært gode. Enten er de godt fornøyde, eller så benytter de seg andre apper, forteller Snoen.

God håndbok

– Etter min mening er dette den god håndbok. Mange er kildekritiske når de søker på internett, men man kan ende opp med å lese dramatiske historier. Denne appen er laget av et fagpanel bestående av blant annet jordmor, barnelege og gynekolog, så man vet at informasjonen er riktig, forteller Snoen.

Appen inneholder funksjoner som skal være nyttige for gravide og småbarnsforeldre. Videokurs, helseråd, sjekklister, kvalitetssikrede artikler og lokal informasjon om helsetjenesten i hjemkommunen er noe av det man finner der.

– Vi mener det er viktig at det er god og lokalt forankret informasjon i appen. Det gjør at vi kan knytte oss tettere på gravide og foreldre i denne aldersgruppen og lettere nå ut med kvalitetssikret informasjon, sier Ortun.