Jeg er sterkt bekymret for hvilken retning utviklingen i Lierskogen går og hvilke oppvekstvilkår våre barn får.

Man bygger ned store grøntarealer, barnehagene er fulle, og skolen blir også full når de siste års rekordstore barnehagekull skal begynne der.

Dersom man bor i Lierskogen er det ikke sikkert at man får barnehageplass. Man blir tvunget til å kjøpe en ekstra bil fordi man må kjøre og levere i barnehager i Tranby.

Hvordan representerer dette Grønne Lier? Situasjonen er allerede sterkt presset og likevel ønsker politikerne i Lier å bygge ut mer!

Det er ikke snakk om å bygge barnehager eller skoler - kun omregulere LNF- og landbruksområder. Slik vil grunneierne tjene penger på å bygge boliger som det ikke er behov for eller kapasitet til.

Når grunneieren i tillegg er med i kommunestyret til kommunens største parti som stemmer for alle disse utbyggingene så lukter det ikke godt.

Kommuneplanen sluttbehandles i kommunestyret 18.juni og jeg vil da oppfordre alle politikere i Lier om å ta hensyn til oss som bor i Lierskogen.

Gi oss barnehageplasser, skoleplasser og grønne friluftsområder, ikke hodeløse utbygginger! Stem mot omregulering på Ekeberg, Øgården, Gamle Drammensvei 159 og Ovenstadveien øst!