Har klagd på bautaen siden den ble satt opp: – Steinen skal vekk, uansett

Naboer til Haugstua føler de ikke blir hørt når de kommer om bekymringsmeldinger og varslinger om både ulovligheter og det de kaller «rasering av et kulturminne».