Har for få lærere – må likevel spare millionbeløp

Lier kommune mangler fortsatt én til to lærerstillinger for å oppfylle lærernormen. Likevel må det spares opp mot en halv prosent i 2021.