Har fått flere bekymrings-meldinger – risikerer dagbøter på nytt

Byggesaksavdelingen i Lier kommune har mottatt en rekke bekymringsmeldinger angående byggingen av de tre boligene i Dokka på Utsikten.