Håper dagbøtene på 700.000 kroner blir slettet, men rådmannen er negativ

Onsdag behandler utvalg for miljø og plan Wenche Steens klage om nedsatt tvangsmulkt.