Halvkveda viser om avfallsanlegg er ikke det samme som fakta

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Det er faktisk tredje gang at grunneieren og hans samarbeidspartnere Stena Recycling og Baut Eiendom AS forsøker å etablere et gedigent avfallsanlegg på Lyngås. Stena recycling AS er en del av et stort internasjonalt konsern. I Baut Eiendom AS er lokale transportaktører tungt involvert. Også denne gang foreslås anlegget etablert i kort avstand fra Lierelva og midt i bygda slik at mange får merke de negative konsekvensene av transport, støv og støy. Ved første forsøk i 2017 og 2018 reiste Liers innbyggere seg i en massiv motstand og fikk politikerne med på å nedlegge et bygge- og deleforbud for området, slik at avfallsanlegget ble midlertidig stoppet i påvente av behandlingen av ny kommuneplan. Det andre forsøket skjedde i 2019 like før den nye kommuneplanen skulle vedtas. Da ble det garantert at det ikke skulle lagres avfall som kunne forurense Lierelva. Transporten til og fra anlegget ble ikke nevnt. Et meget solid flertall i kommunestyret sto igjen opp for landbruk, natur og nærmiljøer og vedtok den nye kommuneplanen, hvor det aktuelle området fikk en annen planstatus. Politikerne slo med andre ord fast for mindre enn ett år siden at et nytt avfallsanlegg på Lyngås ikke var ønskelig.

Allikevel prøver grunneier og hans samarbeidspartnere seg enda en gang. Nå med det de selv mener er helt vanntette garantier for at anlegget ikke utgjør noen trussel mot vannkvaliteten i Lierelva – landbrukets hovedpulsåre, som er avgjørende viktig for at det kan høstes frukt og grønnsaker til en verdi av 300 - 400 millioner kroner, hvert år! Problemene som økt tungtrafikk fører med seg blir igjen skjøvet litt i bakgrunnen – neppe uten grunn.

Lier Frp har hele tiden vært positive til å plassere denne transportkrevende og risikofylte virksomheten midt i bygda - midt i matfatet. Lier Venstre har vinglet seg fram til det som synes å være partiets standpunkt i dag – Ja til avfallsanlegg på Lyngås og ja til samarbeid om miljøpolitikk med Fremskrittspartiet. I et felles leserinnlegg gir de sammen en kjempestor bamseklem til prosjektet, fordi det etter deres mening vil løse de enorme problemene de mener vi har med å håndtere avfall fra «næring og landbruk» i dag.

Lier Venstre og Lier Frp etterlyser en faktabasert debatt. Så fint! Bare så synd at det er bamsen de klemmer som er minst faktabasert av oss alle. Fakta erstattes isteden av halvkveda viser. For heller ikke i denne runden er grunneieren og samarbeidspartnerne åpne og ærlige om alle de utfordringer som Stena Recycling har påført sine nærområder ved anleggene de allerede har rundt om i landet. Et raskt søk på internett avslører en lang liste over avvikssaker og uoverensstemmelser med miljømyndigheter samt branner med alvorlige konsekvenser for nærmiljøet, bl.a. pga. giftig røyk og slukkingsvann på avveie.

I sin nye og grønnvaskede reklame for avfallsanlegget skrives det at anlegget blir et 0-utslippsanlegg. Men den som leser dokumentet nøye ser raskt at det inneholder mange fine ord uten dokumentasjon, tidsplan eller andre forpliktelser for gjennomføring av de «grønne» tiltakene som skisseres, og som enkelte politikere ser ut til å ta for god fisk.

Denne reklamen er fantastisk – i teorien. All erfaring med andre Stena-anlegg viser dessverre noe annet og mangelen på dokumentasjon på det fantastiske er like lite beroligende som i de to forrige rundene vi har hatt om avfallsanlegget på Lyngås. Den eneste sikre garantien mot skadelig forurensing til Lierelva og belastende tungtrafikk i Liers nærmiljøer er å IKKE etablere avfallsanlegg ved Lyngås.

Vi finner heller ingen dokumentasjon som viser at det er hold i påstanden om at det faktisk er behov for enda ett avfallsanlegg for å håndtere Lier sitt eget avfall. Lier Venstre og Lier Frp synes fortsatt å tro at storkonsernet Stena recycling AS investerer millioner av kroner på Lyngås for å gjøre Lier kommune en tjeneste. Dette er blåøyd. Lønnsomheten i avfallshåndtering og transporten inn og ut av anlegget er for stor til at dette anlegget vil nøye seg med å ta imot avfall fra Lier. Det vil forundre oss mye om dette ikke blir i minste fall et regionalt anlegg og på lenger sikt et nasjonalt anlegg. Det har gått litt under radaren at Lyngås & Co også har bedt om godkjenning til å håndtere bilvrak.

Lier Venstre og Lier Frp påstår at avfall fra næring og landbruk håndteres dårlig i dag. De viser til at vi har flere anlegg i Lier for dette og at disse ligger nærmere Lierelva og har større problemer enn det det nye anlegget på Lyngås vil få. Vi har problemer med å forstå logikken i at man først påstår hardnakket at avfallsanlegg i nærheten av Lierelva er en belastning for vannkvaliteten, før man argumenterer varmt for å etablere enda ett avfallsanlegg i nærheten av Lierelva. Så Venstre og Frp sin bekymring for Lierelva er ikke ekte. Da hadde de forhåpentligvis sørget for å rydde opp i de eksisterende anleggene for lengst dersom disse utgjør et problem.

Hva som er deres egentlige motiver for å gi bamseklem til avfallsprosjektet på Lyngås klarer ikke vi å se. Men vi forstår i hvert fall at disse to partienes politikere ikke ser på seg selv som ombudsmenn for Liers befolkning som i massiv protest har sagt hva de mener, både om økt forurensningsfare for Lierelva og enda mer tungtrafikk over Tranby og på andre allerede belastede veier til og fra Lyngås.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken