Lier kommune har bestemt at Hallingstad skole skal settes på rødt nivå. Totalt har 31 personer med tilknytning til Hallingstad skole fått påvist smitte. 16 er elever og 7 er ansatte ved skolen. Øvrige er familiære kontakter.

Vurderer fortløpende

På morgenen 5. mars fikk kommunen melding om at en ansatt på et annet klassetrinn på Hallingstad har testet positivt. Det jobbes nå med å kartlegge og informere de involverte. På grunn av denne nye informasjonen vil Hallingstad skole bli satt på rødt nivå inntil vi igjen har oversikt.

– Smitten er fremdeles konsentrert til en klynge på Hallingstad, og det er smittevernfaglig ikke grunnlag for å sette øvrige skoler i Tranby krets på rødt nivå, forklarer kommuneoverlegen.

Med så mange ansatte som er smittet eller i karantene, vil det påvirke driften av Hallingstad skole og SFO. Mandag 8. mars holdes SFO stengt, 1.–4. trinn får undervisning på skolen og 5.- 7. trinn får digital hjemmeundervisning.

– Vi gjør fortløpende vurderinger og foreldrene blir informert om hva som skjer videre utover i uken, sier kommunalsjef Kari-Ann Dale.

Status

Det er ti nye smittede i kommunen. Seks av disse er knyttet til utbruddet ved Hallingstad skole. Tre personer er nærkontakter til andre kjente smittetilfeller. En person er knyttet til innreise. Samtlige nye smittede var allerede i karantene.

Ni personer er friskmeldt.

Det betyr at per 5. mars er det 58 smittede i kommunen, 28 kvinner og 30 menn. To personer er innlagt på sykehus, begge er testet positivt på korona i etterkant av sykehusinnleggelsen.

Dette er tallene for Lier siden mars i fjor:

  • Totalt antall smittede: 596
  • Antall friskmeldte: 533
  • Døde: 5