GULLAUG: – Da elevene møtte opp første skoledag, kom rett og slett ikke bussen, forteller rektor ved Gullaug barneskole i Lier, Kari-Ann Dale, om den uheldige starten på skoleåret i høst.

Etter nærmere undersøkelser fant skolen ut at hendelsen slett ikke var et hendig uhell, men en permanent endring av skoleskyssen for barneskoleelevene, skriver dt.no.

Synkroniserer ikke

For mens elevenes skoledag fortsatt sluttet klokken 14, gikk skolebussen nå nesten 20 minutter seinere.

Ikke bare var tidspunktet endret, slik at timeplanen ikke lenger synkroniserte med bussruten, buss-stoppen ved barneskolen var også fjernet, tre av fem dager i uka, slik at nærmeste buss-stopp nå er en halv kilometer fra skolen. Ute ved den til tider svært trafikkerte riksvei 23.

– Nå er jo den veien veldig trafikkert, så vi kan ikke la elevene stå der ute aleine, fortsetter rektoren, og viser til at elevenes sikkerhet er skolens ansvar – inkludert skoleveien.

Da skolen ikke klarte å endre timeplanen inneværende skoleår, ble løsningen å la lærerne følge elevene ut til riksveien, og vente der til bussen kommer.

– Elevene syns jo også at dette er bortkastet tid – og ikke minst kjedelig å stå å vente der ute i vær og vind, sier rektoren.

Koster skolen 80.000,-

Rektor forteller at skolen fikk et brev fra Brakar før sommerferien, der de ble bedt om å gi beskjed dersom det var endringer i skolens sluttider. Ettersom skolen på sin side aldri fikk beskjed om endringer i bussruten, la de opp timeplanen ut ifra den gamle ruten. I en klage til Brakar, som rektor sendte umiddelbart etter endringen, lister hun opp hva endringen har medført av ekstraarbeid og tilleggskostnader.

– I hele høst har to lærere brukt en halvtime hver av sin arbeidsdag. Tid som kunne vært brukt til forberedelser og annet skolearbeid, sier rektoren, som i klagen har estimert merkostnadene for skolen til kr 79.761,- på årsbasis.

Dale forteller at lærerne riktignok også hadde oppsyn med elevene tidligere, da bussen gikk fra skolen, men at det blir helt andre krav til sikkerhet når elevene skal stå og vente langs en riksvei.

Må vente i veikanten

På bussholdeplassen ved den sterkt trafikkerte veien, står Martin Wøyer (12) og Benjamin Bjørnstad (11). 6. og 7.-klassingene er blant skolens elever som er rammet av skyssendringene. Tre dager i uka må elevene gå ut til riksvei 23 for å vente på bussen.

– Jeg kommer veldig sent hjem, og det er ikke alltid jeg får tid til å gjøre leksene mine, fordi det krasjer med fotballtreningen. Det går utover fritiden min, sier Wøyer.
– Det er dumt, nikker Bjørnstad oppgitt.

Brakar på sin side beklager at skolen ikke har blitt informert godt nok om omleggingen av ruten, i sitt svar til skolens klage, samt ulempene endringen av bussruten har medført – men at de ikke har mulighet til å endre ruten tilbake nå. I en sms til Drammens Tidende uttaler de at de ikke har noen ytterligere kommentar i saken.