Gullaug og nedbygging av natur

Fra DYNO-kaien mot naturreservatet Linnesstranda. Dette området må skjermes fra menneskelig aktivitet. Strandsonen bør på sikt vurderes tilbakeført slik den var før 1963.

Fra DYNO-kaien mot naturreservatet Linnesstranda. Dette området må skjermes fra menneskelig aktivitet. Strandsonen bør på sikt vurderes tilbakeført slik den var før 1963. Foto:

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Det mangler ikke på dokumentasjon! Bevisene er krystallklare - naturen er i trøbbel og dette gjelder også Norge. Alle snakker om klima, men interessen synes i økende grad å preges av «grønnvasking» av nye industrier hvor drivkraften er profittdrevet, - mer enn å finne nye bærekraftige løsninger på dagens utfordringer. En halv million arter har ikke tilstrekkelig habitat til å overleve på lang sikt.

I Norge regner man i dag med at 2355 arter er truet av utryddelse. Tapet av natur pågår hver dag, nasjonalt og lokalt. Det er avgjørende at våre lokalpolitikere tar dette inn over seg.

Lier kommune, eller «Grønne Lier for alle innbyggerne», har de samme utfordringene som alle andre. Det kan synes som om viljen til naturinngrep lokalt og nasjonalt er økende, uavhengig av politisk partitilhørighet. I disse dager har Lier kommune etterspurt innbyggernes mening og synspunkter i forbindelse med Gullaughalvøyas fremtid. Det foreligger allerede gigantiske planer for massiv nedbygging av den siste rest av strand- og kystlinje innerst i Drammensfjorden. Det er lite som tyder på at 100-metersregelen for bygging i strandsonen vil bli tatt hensyn til.

Linnesstranda naturreservat kommer til å bli sterkt skadelidende dersom de skisserte planene blir realisert. Skal reservatet kunne fortsette å være et økologisk funksjonsområde, må planene endres betydelig. Naturreservatet utgjør i dag kun 600 daa. Over 220 ulike fuglearter er gjennom årene registrert her. Mange er rødlistet.

For å sikre artsmangfoldet og naturreservatet, må mer areal i umiddelbar nærhet båndlegges og/eller tas inn i reservatet. 100-metersbelte må i denne sammenheng praktiseres særdeles strengt. Konkret gjelder dette strandsonen fra dagens reservat og sørover til det som omtales som DYNOkaien og videre i rett linje over til Gilhusodden. Motorisert ferdsel og annen menneskelig aktivitet innenfor dette området vil redusere naturverdiene i reservatet betydelig.

Grønne Lier er mer et produkt av naturgitte forhold, klima og jordbruk enn bevisste miljøpolitiske prosesser. Skal man kunne fortsette å hevde «Grønne Lier», vil fremtiden kreve at dagens politikere tørr å ta modige beslutninger for morgendagens Liunger. Naturen og artsmangfoldet tilhører fellesskapet, - hverken grunneiere eller profitthungrige investorer.

I utkast til «Veien til et bærekraftig Viken - Regional planstrategi 2020-2024 er det klare mål for miljø, økosystem og biologisk mangfold. Gjør om disse til praktisk politikk.

Avslutningsvis kan det være fristende å vise til kommunen hvor undertegnede er født og oppvokst. Ørland kommune er en kystkommune ytterst i Trondheimsfjorden, kjent for å huse våre nye kampflyene F35. Ørland kan også beskrives som en grønn kommune, men unik natur har gått tapt også der. Likevel er naturområder sikret for fremtiden. Dette skyldes en bevisst strategi på natur, kultur, og folkehelse. Det er rett og slett imponerende hva de har fått gjennomført.

Representanter fra Lier kommune bør ta en studietur til Ørland kommune. Jeg står til tjeneste med ytterligere opplysninger og melder meg herved som reiseleder.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken