– Vi ser for oss å senke Glitre cirka én meter under høyeste regulerte vannstand. Glitre har i tillegg én meter flomdempingsmagasin før vi får vann i overløpet. Det vil si at vi har volum til to meter vannstandsstigning, forklarer Elin Hønsi, vassdragsteknisk ansvarlig i Glitrevannverket.

Snømålinger i feltet viser at det er mer enn dette som snø i feltet nå, så vannverket vil tappe under smelteprosessen for å ha en kontrollert vannstandsstigning i magasinet.

– Det er alltid usikkert hvor mye av snøen som går som avrenning og hvor mye som går som fordamping. Vi tapper nå både fra rørledning i elva Egga og fra demningen i Glitre, sier Hønsi, og minner om at senkning av vannstanden fører til oppsprekking av isen langs land som også kan være skjult under snøen.

– En må vise aktsomhet ved ferdsel på og ved isen, og det er helt forbudt å bevege seg på isen ved demningen på Glitre da luketapping svekker isen betydelig, sier hun.

Dette blir skiltet.