Da jeg leste oppslaget i Lierposten den 22. april om at det nå var full enighet i utvalget for oppvekst, kultur og idrett (OKI) om å gå videre med bygging av ny skole på Tranby ble jeg lettere oppgitt. Hva er det for en gjeng av ignoranter som sitter der og fyrer hverandre opp? Ifølge Lierpostens referat kommer det «vektige» argumenter for riving av den eksisterende skolebygningen som: «Nå er det Tranby sin tur», «... å rehabilitere skolen (er) som å pisse i buksa når det er 20 kuldegrader», han går inn for «å bygge en ny og tidsriktig skole på Tranby» og «Kommunedirektørens forslag blir mer flikking. Flikking er ikke bra ...».

Man kan jo lure på hvordan kommunen drives. Først bevilges det for lite til vedlikehold og oppgradering over lang tid inntil etterslepet blir så stort at man kan vurdere riving og nybygg. Vedlikehold synes ikke å være noe stas for politikere, nybygg, snorklipping og festtaler er derimot mer stas.

Den økonomiske forskjellen mellom oppgradering og nybygg er anslått til 140 millioner kroner, men pytt, pytt. (Det blir sikkert mer.) Men hva med miljøaspektet? Det som ga støtet til at jeg skriver dette nå er et oppslag i Aftenposten 27. april: «Sintef rehabiliterer fremfor å bygge nytt. Det sparer miljøet for flere tusen tonn klimagasser.» Har miljøaspektet vært en helt fremmed tanke for OKI-utvalget? Riktignok vil det for Tranby skole ikke dreie seg om tusenvis av tonn klimagasser, men likevel en betydelig mengde. Gjenbruk av bygninger er jo svært aktuelt for tiden og det er mye å spare på det – ikke bare i kroner og øre. Det er også mange andre argumenter som taler imot riving, men skal Lier fremstå som en «grønn» kommune bør i hvert fall miljøet være med i vurderingen.