Godt i gang på Gjellebekk

Forbereder ny kulvert: Tiltakshaver Nils Chr. Gevelt anslår at arbeidene vil koste rundt 30 millioner. foto: Benedikte Håkonsen

Forbereder ny kulvert: Tiltakshaver Nils Chr. Gevelt anslår at arbeidene vil koste rundt 30 millioner. foto: Benedikte Håkonsen

Artikkelen er over 3 år gammel

De forberedende arbeidene for den nye kulverten under E18 er godt i gang.

DEL

GJELLEBEKK: Torsdag 6. april stengte Gjellebekkveien fra krysset ved pukkverket og ned til rundkjøringen mellom Liertoppen kjøpesenter og Bauhaus.

Tiltakshaver Nils Chr. Gevelt er nå godt i gang med de forberedende arbeidene for etablering av en bredere og dypere kulvert under motorveien.

Under et ekstraordinært planutvalgsmøte 6. april, gjorde utvalget følgende enstemmige vedtak: «Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19–2 gis det dispensasjon fra LNF-formålet og plankravet (§ 7-5) i kommuneplanens arealdel for utfylling og midlertidig omlegging av E18.»

Dispensasjonen ble gitt blant annet på vilkår av at den midlertidige utfyllingen og omleggingen av E18 skal fjernes innen 30.09.2017.

Innen fristens utløp skal også området istandsettes i samsvar med krav fastsatt av Fylkesmannen i Buskerud.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken