Slår tilbake mot vedtak: – Dette er kommunalt røveri

Miljøutvalget sa nei til konsesjon, og vil starte arbeidet med kommunal overtakelse av eiendommen. Grunneier Nils Chr. Gevelt raser.