Barokkdans ned kirkegulvet, men liungene uteble fra festen

Av

Ensemblet Christian IV Consort inviterte, men liungene uteble fra festen. Og det var synd.