Jeg flyttet for kort tid siden til Lier fra en nabokommune. Bortsett fra at jeg har familie her , så fristet frodige og grønne Lier.

Og så langt er jeg ikke skuffet. Jo forresten, på ett område. I Fossveien hvor jeg bor er en allé som kunne vært veldig flott.

Men her, kjære Lier kommune har dere latt det grønne og frodige ta fullstendig overhånd.

Jeg er blitt fortalt at tidligere ble alle trærne i alléen kuttet ned og holdt godt vedlike, og 17. mai ble de pyntet med flagg.

Det er ikke lenger mulig. Nå vokser trærne snart inn på balkongen i Fossveien 10, og selve gata er blitt mørk og trist med trær som vokser sammen mot himmelen.

Håper kommunen gjør noe med dette snart.