Lier kommune har lange og gode tradisjoner med et rikt aktivitetstilbud for alle, og et godt og nært samarbeid med frivilligheten.

Vi tror vi kan få til enda mer sammen i årene som kommer. Nå vil vi vurdere hvordan vi kan innføre ordningen med et fritidskort, eller en fritidsapp som de har i Asker, i grønne Lier.

Varierte virkemidler

I kommunen har vi jobbet målrettet etter planen «For kropp og sjel», revidert i 2017, som blant annet sikret oss utnevnelsen «tiårets friluftslivskommune».

Frivilligbørsen, arrangert på kulturscenen den 19. februar i år, er et annet godt eksempel på at Lier kommune tar i bruk mange og varierte virkemidler for at hele befolkningen skal kunne delta.

BUA er noe av det beste vi gjør for et godt aktivitetstilbud til alle barn og unge i Lier. Lier har nest høyest utlån av alle slike utlånsordninger i landet fordi BUA i Lier er tilgjengelig og ubyråkratisk.

I tillegg gir BUA gratis tilbud om aktiviteter i ferier, og det er åpne og gratis aktiviteter i flere av hallene våre i ukedagene. Ingen forskjell på noen. I tilknytning til BUA er det også ungdomskafe på Tranby og i Lierbyen på Ungdomshuset V2 (gamle Hegg skole).

Inkludering

I Lier benytter vi oss av støtteordninger via frivillige organisasjoner som Kiwanis, men vi søker også statlig støtte til inkludering av barn i lavinntektsfamilier.

Her har vi mottatt god støtte tidligere. I år har Lier kommune blant annet søkt om tilskudd til Stoppen SKs prosjekt «Alle med». Løkkelørdag og Senkveld er tilbud som Stoppen driver i dag, blant annet gjennom midler fra Lier kommune.

Kultur og fritid administrerer i dag friplass-søknader og kan dekke deltakeravgifter for organisasjonsdeltakelse, i idrettslag, fritidsorganisasjoner, for medlemmer ved Ungdomshuset V2 (tidl. Musikkverkstedet) og betalte ferietilbud. Det er satt av kr. 50.000,- til dette.

I tillegg er det i inneværende budsjett bedt om at andre tilskuddordninger, som fra veldedighetsorganisasjoner, benyttes. Vi mener det er viktig å vurdere om det er behov for mer; om ordningen kan utvides gjennom samarbeidet med organisasjonene og om det er andre grep som bør gjøres.

Vil jobbe for mer

I tillegg til deltakelse for alle i idrett og organisasjonsliv, har flertallspartiene i budsjettet for inneværende år økt tilskuddet for friplasser på kulturskolen (inkl. korps) til kr. 100.000,-.

Det innebærer at flere barn vil kunne delta i korps og i kulturskolen. I tillegg har vi økt budsjettet med kroner 150.000,- for å få ned ventelistene på korps.

Vi er glad for at Lier kommune i mange år har sørget for gode aktivitetstilbud til alle, blant annet takket være innsatsen fra frivillige, og vil i neste kommunestyreperiode jobbe for at vi kan få til enda mer.