Med nesten 650 følgere på Facebook er det ingen tvil om at Gamle Ringeriksvei betyr mye for mange på Tranby. Det er en yndet turvei som går gjennom et flott kulturlandskap som er rikt på lokalhistoriske minner.

Vi i Gamle Ringeriksveis Venner har i lang tid jobbet med å synliggjøre at det er viktig å redusere den planlagte utbyggingen til det grunneierne sa de skulle bygge da de sendte inn sine ønsker i forbindelse med rulleringen av kommunens arealplan i 2019. Da vil grusveien og kulturlandskapet kunne bevares.

Høyre fristilte i Klinkenberghagan-saken

På tirsdag skal de 41 representantene i kommunestyret si sin mening. Da det i 2019 skulle avgjøres om utbyggingsplanene i Klinkenberghagan skulle stoppes, fristilte kommunens største parti sine representanter i kommunestyret slik at de fikk stemme som de ønsket. Nestoren Søren Falch Zapffe uttalte under debatten at «Dette er ikke en programsak for Høyre, slik at det vil være ulike oppfatninger som vil bli synliggjort ved avstemmingen.»

Dette er også helt i tråd med hva Høyre har i sitt partiprogram:

«Politikere blir valgt av innbyggerne og skal være deres ombudsmenn. Som ombudsmenn lover vi å engasjere oss i saker som er viktige for Liers innbyggere. Ombudsmannsrollen er bærebjelken i et levende demokrati. Vi vil jobbe for politiske løsninger som skal gi alle liunger en god hverdag. I Lier skal det være godt å bo og leve.»

Vi håper Høyre og øvrige partier følger eksempelet fra Klinkenberghagan når saken om utbygging langs Gamle Ringeriksvei skal behandles, og fristiller sine kommunestyrerepresentanter. Vi vet det er mange som har et stort hjerte for Grønne Lier, og som ønsker seg en løsning der veien og kulturlandskapet kan bevares.

Vår anbefalte løsning

Vi ber om at planene reduseres ned til det grunneierne opprinnelig sa de skulle bygge da de sendte inn sine ønsker i forbindelse med rulleringen av kommunens arealplan. Dette betyr bygging av boliger for unge funksjonshemmede, samt til sammen 4–6 boliger på de øvrige områdene. Da kan Gamle Ringeriksvei bevares som et historisk veifar og turvei.

Sist, men ikke minst: Vi håper og tror at noen i kommunestyret tar rollen som ombudsmann i denne saken og fremmer et forslag om å redusere utbyggingen til det grunneierne ba om.