Frisklivssentralen tenker nytt: Inviterer til felles gåtur – hver for seg

Koronasituasjonen gir alle en ny hverdag og da må man også tenke nytt. Slik som blant annet Lier frisklivssentral har gjort.