Som innbygger i Lier er det bare trist å lese om selve saken – dårlig lederskap og drift av et livsnødvendig behandlingstilbud for pleietrengende mennesker – samt de som i disse valgflesktider har et stort markeringsbehov som ikke bidrar til å skape gode løsninger for arbeidstakere og andre tilknyttet denne institusjonen. For ordens skyld, jeg har ingen tilknytning til Fosshagen hverken som pårørende eller i annen kapasitet, men håper som innbygger å få kunne få glede av en flott institusjon når den tiden er riktig.

La oss dele dette inn i 3 faser;

1) Få nytt lederskap og god drift av Fosshagen som skaper tillit hos beboerne med pårørende, trivsel hos de ansatte og bygge et langsiktig fundament for tillit hos den generelle befolkning i Lier.

2) Få historiske fakta på bordet, analysert fakta og trekke rasjonelle konklusjoner inklusive betraktninger om ansvarsdeling for de som har overordnet ansvar for helse og omsorgstjenester på kommunalt nivå

3) Hvilke lærdommer kan kommunen ta med seg videre for å skape bedre lederskap både i Fosshagen og andre enheter i fremtiden

I krisesituasjoner for virksomheter er kommunikasjon med høy frekvens med fokus på tydelige mål ofte nødvendig for å raskest mulig skape grunnlag for reetablering av tillit. Min opplevelse er at «alle andre» enn de som faktisk jobber med punkt 1 er de som er aktive med kommunikasjon. Derfor etterlyser jeg en vesentlig høyere grad av synlighet og tydelighet fra den nye ledelsen i Fosshagen og ansvarlige ledere sentralt. Dere må fortelle oss hva dere skal gjøre annerledes for å aktivt skape et bedre behandlingstilbud og en arbeidsplass med stolte og engasjerte medarbeidere som får den anerkjennelse de fortjener for det gode arbeidet aller aller fleste gjør hver dag med omsorg, pleie og medmenneskelighet. Ikke la alle andre forståsegpåere med en stort markeringsbehov i disse politiske dikkedar tider få «eie det offentlige rom» i denne saken. Fokus her skal ikke være kontrollutvalget, betingelsene for fratreden av kommunaldirektøren eller hvilket parti som stemte hva. Dette handler om å skape en god institusjon med godt, tydelig og kommunikativt lederskap både sentralt og lokalt, konstruktivt og målrettet samarbeid i alle ledd av organisasjonen med fokus på å skape best mulige tjenester for mennesker som fortjener en verdig og fin opplevelse i en ellers krevende fase i sine liv.

Lykke til med prosessene på Fosshagen og vi utenfor håper dere lykkes raskt med å skape en førsteklasses enhet så raskt som overhodet mulig! Vi heier på dere som jobber der for de som trenger hjelp!