Pasienten var smittet før vedkommende kom til Fosshagen, opplyser Lier kommune i en pressemelding.

Ansatte ved Fosshagen fikk raskt mistanke om smitte og isolerte pasienten og ba om testing. Vedkommende skal kun ha oppholdt seg på eget rom på Fosshagen. Mandag ble vedkommende overflyttet til smittevernavdelingen på Nøstehagen bo- og omsorgssenter.

Før innleggelsen mottok personen tjenester fra hjemmesykepleien i Lier.

Kommunens smitteoppsporingsteam jobber med å kartlegge nærkontakter blant ansatte på Fosshagen og i hjemmetjenesten. Ansatte som har vært i nærkontakt med den smittede blir satt i karantene.

Pårørende til samtlige pasienter og beboere på Fosshagen er informert eller forsøkt kontaktet om situasjonen.

21 personer i Lier er bekreftet smittet av korona per mandag 6. april. Fremdeles er tre personer på sykehus.

Gjennomsnittsalder på de smittede er 60 år. 10 kvinner og 11 menn.

29 personer som er knyttet til kjent smittetilfelle er i karantene.

Korona-fakta

På Lier kommunes nettside, legges det ut oppdatert informasjon om smittesituasjonen i Lier. Kommunen har opprettet en egen e-postadresse for spørsmål om korona: korona@lier.kommune.no

Kommuneoverlegen er smittevernansvarlig i Lier kommune. Kommuneoverlegen får direkte beskjed fra laboratoriet i Oslo dersom innbyggere bosatt i Lier får påvist det nye viruset.

Kommunen tar telefonisk kontakt med alle som får påvist viruset og kartlegger sammen med den rammede hvilke andre personer som kan være smittet (smitteoppsporing). Disse personene blir i sin tur kontaktet telefonisk av kommunen for videre kartlegging.

Kommuneoverlegen samarbeider med kommuneoverleger og smittevernoverleger i andre kommuner over hele landet for å sikre smitteoppsporing over kommunegrensen.

Tror du at du kan være smittet?

Ta kontakt med fastlegen din på telefon. Fastlegen vurderer om du skal i hjemmekarantene og om det er behov for testing. Utenom fastlegens åpningstid skal du kontakte legevakten.

Legevakten i Drammen har opprettet et eget døgnåpent telefonnummer: 32 25 41 78.