Gå til sidens hovedinnhold

Fosshagen – et kommunalt havari

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Som folkevalgt politiker – og ikke minst som medlem av Kontrollutvalget i Lier kommune – har jeg i forbindelse med Fosshagen-saken, behov for å kommunisere med befolkningen på denne måten.

Det var et enstemmig kommunestyre som ikke hadde tillit til at kommunedirektør Bente Gravdal var rette person til å rydde opp etter den knusende Deloitte-rapporten om kritikkverdige hendelser og forhold på Fosshagen bo- og ressurssenter over flere år. Kommunedirektør Gravdal valgte selv å trekke seg fra stillingen og ble belønnet med en meget rundhåndet sluttlønn. Både jeg og mange andre har stilt oss helt uforstående til slik bruk av skattebetalernes penger. Etter min mening må kommunen lære av dette og unngå for fremtiden å gå på kostbare feilansettelser hva angår lederstillinger spesielt. Når jeg sier kostbar, så dreier det seg ikke bare om penger, men feilslått forvaltning som rammer innbyggere og ansatte, arbeidsmiljø og forholdet til kommunens renomme og evne til å tiltrekke seg ny arbeidskraft etter dette. Slik kan vi ikke ha det. Befolkningen forventer trygge og kvalitetssikrede og godt ledede tjenester. Når kommunestyret uttrykker et markant behov for å bygge opp igjen tilliten til kommunen, så kommer ikke dette som følge oppståtte riper i lakken, men et kommunalt havari. Saken er med andre ord meget alvorlig.

Fosshagen-saken har ført til at kommunen har pådratt seg en tilsynssak hos statsforvalteren i Viken. Kommunestyret viser til denne prosessen, lener seg tilbake og avventer svar. Jeg kan ikke forstå hvorfor kommunestyret ikke ser seg tjent med å la Kontrollutvalget være på banen og fortsette sitt arbeid med å følge opp en rekke andre forhold i kjølvannet på Fosshagen-saken. Mange av disse er for alvorlige til at de skal settes i bero inntil man har fått på plass ny kommunedirektør – en prosess som erfaringsmessig tar tid eller i dette tilfellet – kan komme til å ta ekstra tid. En tid vi ikke har. Et enstemmig Kontrollutvalg har vært enige fra dag en, om at alt skal på bordet, og sannheten skal frem om hendelser som er varslet fra ansatte på Fosshagen.

Kontrollutvalget føler seg kneblet, og det er bra at kommunestyrerepresentant Helge Jagland, gjennom sitt innlegg i Lierposten, har redegjort for de retningslinjene som Kommunal – og fornyingsdepartementet har fastsatt for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg. Disse viser med all tydelighet at utvalgets oppgave, rolle og handlingsrom ikke er til å misforstå eller ignorere.

Skulle Kontrollutvalget, mot formodning, oppleves som brysomt eller utidig, så ville det være beklagelig, men ikke desto mindre være en naturlig følge av at utvalgsmedlemmene tar oppgaven svært seriøst. Følgelig bør kommunestyrets vedtak om utsettelser av undersøkelser og granskning i saken, snarest tas opp til fornyet behandling og omgjøres.

Konstituert kommunedirektør tok jobben på betingelse av at hun ikke skulle befatte seg med Fosshagen-saken. Etter min mening – en uheldig løsning. Deloitte-rapporten ga helt klare signaler og råd om hva som nå bør gjøres i forhold til den pågående oppryddings-jobben. I tillegg er det essensielt å få på plass en ny toppledelse og avklaring av rolle-strukturen gjennom hele det administrative og operative ledelsessystemet.

Til slutt vil jeg mene at kommunens mangelfulle håndtering av den etterlatte, at «vi beklager» og at det hele gjøres om til et – for kommunen – læringspunkt, holder selvsagt ikke. Det hele dreier seg om hvordan vi fra kommunens side håndterer mennesker.

Kommentarer til denne saken